Роль державних програм і заходів зі стимулювання експорту стає все більш значимою у стратегіях розвитку країн, особливо країн, що розвиваються, і які прагнуть зробити експорт двигуном економічного зростання.

При цьому скоординована інституційна робота зі стимулювання експорту вважається найбільш вагомим фактором для забезпечення всебічної диверсифікації зовнішньоторговельної діяльності.

Для аграрного сектору України як однієї з ключових галузей економіки країни питання системної роботи з підтримки та просування експорту наразі залишається вкрай актуальним.

Тому, для визначення подальших кроків України з розбудови відповідної інституційної мережі експертами проекту була проведена оцінка поточного стану розвитку та взаємодії існуючих інституційних ланок мережі з підтримки експорту в Україні, а також вивченно досвід впровадження стимулюючих заходів та організація таких інституційних мереж в провідних країнах світу.

exsup

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Переглянути (українською)

Загрузка... .